Centar podova

Funkcionalna organizacija kuhinje

Kada planirate kuhinju imajte na umu da je dobra organizacija od ključnog značaja za njenu funkcionalnost. Značajnu ulogu pri organizaciji kuhinje igra raspored kuhinjskih elemenata i aparata, ali i izbor boja i materijala.

Mali savjeti za svaku kuhinju

 

  • Da biste brzo i lako mogli da odložite vrelo posuđe sa šporeta ili ugradne ploče neophodno je da sa njihove obje strane, ili eventualno samo jedne, odvojite minimalno 40 cm radne površine.
  • Svako ko provodi dovoljno vremena u kuhinji sasvim sigurno je upoznat sa činjenicom da se sudoper i šporet moraju nalaziti na adekvatnoj udaljenosti jedno od drugog. Ako je zbog prirode i veličine samog prostora to teško izvodljivo, postarajte se makar da obezbjedite minimalnu potrebnu udaljenost između ova da elementa, koja iznosi 40 cm. Na ovaj način ćete izbjeći konstantno prskanje vode po vašem šporetu ili grejnoj ploči.

 

  • Visina između radne površine i visećih elemenata mora da bude u opsegu od 50-70 cm, kako bi se svaki od ovih elemenata mogao nesmetano i lako koristiti.
  • Najbolja pozicija za mašinu za pranje posuđa je ispod ili pored sudopere. Na ovaj način ćete vrlo lako posuđe iz sudopere postaviti u mašinu, bez dodatnog kretanja po prostoru i bespotrebnog nošenja prljavog posuđa po cijeloj kuhinji.
  • Ukoliko se u vašoj kuhinji odlučite za ugradnu rernu važno da znate da je ovakav tip rerne najbolje postaviti u visini očiju, čime se postiže bolja preglednost.

  • Vodite računa kako pozicionirate elemente koji se nalaze uz samu zidnu površinu, kako je ne bi oštetili prilikom njihovog otvaranja.
  • Ugaoni elementi predstavljaju kritične tačke jer su nepristupačni i zbog toga često ostaju potpuno neiskorišćeni. Idealno riješenje za to su ugradni rotirajući sistemi polica koji se mogu izvlačiti, ili specijalno dizajnirane fioke za ovakakv tip kuhinja.

  • Ako postavljate sudoperu ispod prozora, vodite računa da slavina ne ometa njegovo otvaranje.

Princip radnog trougla

Osnovna smernica prilikom projektovanja kuhinje je tzv. „princip radnog trougla“. Funkcionalna kuhinja podrazumjeva raspored uređaja i aparata, radnih površina i elemenata za odlaganje, koji je usklađen sa slijedom aktivnosti tokom pripremanja hrane – skladištenje hrane (frižider) i posuđa, priprema namirnica (sudopera i radna površina) i termička obrada hrane (šporet i rerna). Ove tri grupe aktivnosti čine trougaonu šemu, čiji oblik zavisi od samog oblika kuhnje, uslovljenog oblikom i dimenzijom prostorije u kojoj se ona nalazi. Prema rasporedu elemenata u osnovi razlikuje se 5 osnovnih oblika kuhinje: linearna, paralelna, i kuhinje u obliku latiničnih slova L, G i U.

Linearna kuhinja kao rešenje nameće se u uskim i izduženim prostorima i najčešće u malim stanovima. Kod linearne kuhinje princip radnog trougla pretvoren je u liniju.

Paralelna kuhinja

Elementi kod paralelne kuhinje su raspoređeni u dva paralelno postavljena niza. U ovom slučaju je moguće radni trougao organizovati na različite načine.

Kuhinja u obliku slova L

Kod kuhinje u obliku latiničnog slova L elementi su raspoređeni u neprekinutom nizu kao što je to slučaj i kod linearne kuhinje, ali se ovde taj niz savija pod pravim uglom i formira oblik slova L. Kao i linearnu, tako je veoma jednostavno organizovati i ovu vrstu kuhinje.

Kuhinja u obliku slova U

Kuhinje ovog tipa moguće su jedino u znatno većim prostorima, i samim tim je njena organizacija vrlo jednostavna. Zbog prirode i veličine prostora za svaku aktivnost postoji dovoljno mjesta za njeno nesmetano odvijanje.

Kuhinja u obliku slova G

Moglo bi se reći da suštinska razlika između kuhinje u obliku slova U i G ne postoji. Jedino odstupanje koje se javlja kod kuhinja organizovanih u obliku slova G je postojanje dodatnog radog prostora i prostora za skladištenje. Ovaj prostor se najčesće koristi i kao pomoćni prostor za objedovanje i organizovan je u vidu šanka sa visokim barskim stolicama.

Veoma je važno pridržavati se ovih principa i pravila prilikom organizovanja kuhinje i raspoređivanja kuhinjskih elemenata, jer ćete na ovaj način moći nesmetano i učinkovito da se krećete kroz kuhinju i vrlo brzo i lako obavljate sve aktivnosti.

Funkcionalno zoniranje kuhinje

U zavisnosti od oblika kuhinje zavisiće i njeno funkcionalno zoniranje. Ono u osnovi prati organizaciju kuhinje, a zone se nadovezuju jedna na drugu.

Kako bi se proces pripremanja hrane nesmetano odvijao osim adekvatnog rasporeda elemenata namjenjenih osnovnim aktivnostima, neophodno je isto tako dobro rasporediti i elemente za odlaganje posuđa, escajga i namirnica – zonirati kompletnu kuhinju u skladu sa funkcionalnim procesom. To podrazumijeva podjelu na 5 međusobno nadovezanih zona slijedećim redom: odlaganje namirnica, odlaganje tanjira i escajga, pranje posuđa, priprema namirnica i termička obrada hrane.

Kreirajte kuhinju po svojoj želji i meri. Organizujte prostor tako da vam boravak i rad njemu ne predstavljaju problem, već istinsko zadovoljstvo, a to će se odraziti i na sve ono što budete stvarali u njemu.

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja!